Header afbeelding
Terug

Praktijk Yinnar

Vestigingsadres

Praktijk Yinnar
Vredeman de Vriesstraat 27
8921 BR Leeuwarden
Nederland

Telefoon
Ondersteunt de volgende profielen

OP 1 - Verbeteren psychosociaal functioneren jeugdige en gezinscommunicatie

OP 2 - Verbeteren functioneren jeugdige en gezinscommunicatie

OP 3 - Vergroten opvoedingsvaardigheden ouders met een beperking

OP 4 - Vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden voor ouders

OP 5 - Verminderen problematiek jeugdige

OP 7 - Begeleiding en behandeling bij geestelijke beperking

Fries Toetsingsinstrument Kwaliteit Zorginkoop vanuit Cliëntperspectief 2018 in samenwerking met Zorgbelang Fryslân.

Regie over de zorg

1. Zijn de regisseurs/ondersteuners binnen uw (jeugd-)zorgorganisatie deskundig en waaruit blijkt dat?

Ja, uit de registraties van SKJ, FVB, NF en SRVB. Jarenlange ervaring en positieve terugkoppeling van cliënten (en ouders.)

2. In hoeverre laat u, als (jeugd)zorgorganisatie, cliënten (ouders van) meedenken en waarover mogen ze meedenken?

Cliënten (en ouders) kunnen meedenken via oudergesprekken. Daarnaast altijd telefonisch (en via email) om (tussentijdse) vragen te beantwoorden. Middels evaluatieformulieren.

3. Hoe wordt de cliënt gegarandeerd dat er goed geluisterd wordt naar cliënten (ouders van) en kan u dat aantonen?

De vraag van de cliënt is altijd leidend. Aantonen kan via het evaluatieformulier.

4. Op welke wijze wordt een minderjarige door uw zorgorganisatie meegenomen in de behandeling? (mits van toepassing)

Jeugd vanaf (ongeveer) 12 jaar formuleert zelf de hulpvraag.

Continuïteit van zorg

1. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg geborgd is. Afwezigheid van de contactpersoon of behandelaar kan, maar de rol en functie nooit. Hoe wordt zorg continuïteit geborgd binnen uw zorgorganisatie?

De continuïteit is gewaarborgd, doordat de waarneming is geregeld, middels een waarnemingscontract met een collega therapeut.

Cliëntgerichte omgeving

1. Is in uw zorgorganisatie sprake van een cliëntgerichte omgeving en waaruit blijkt dat?

Binnen de praktijk zijn verschillende therapiemogelijkheden die aansluiten bij de vraag van de cliënt, zoals Creatieve Therapie, Psychosociale Therapie, Cognitieve Therapie, Contextuele Therapie, EMDR, etc.

2. Hoe merkt een cliënt bij uw zorgorganisatie dat zijn belang voorop staat?

De vraag van de cliënt is altijd leidend. De behandelmethode sluit altijd aan bij de behoeften van de cliënt.

3. Op welke wijze zorgt u voor goede communicatie en bejegening naar de cliënt?

De cliënt kan altijd via mail of telefonisch tussentijds contact opnemen.

4. Hoe waarborgt u als organisatie de privacy van de cliënt?

Dossiers worden in een afgesloten ruimte, buiten de praktijk bewaard. De praktijk geeft geen informatie aan derden, zonder schriftelijke toestemming van cliënt.

Kwaliteit van zorg transparant

1. Heeft uw zorgorganisatie kwaliteitsprotocollen en wordt er cliënttevredenheidsonderzoek gedaan voor uw zorgorganisatie door derden? (ja of nee)

Ja, via de vakverenigingen.

Vestigingsadressen