Header afbeelding
Gemeente

Wijk- en Gebiedsteams

Wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van hun gemeente. Het team kan iemand helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen, die te maken hebben met sociale zaken en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).


Wijk- en gebiedsteams zijn er voor alle inwoners van een gemeente. Op deze pagina vinkt u aan in welke gemeente u het Wijk- of gebiedsteam zoekt.

Uitnodiging Regionale bijeenkomsten Beschermd Wonen / ThuisPLUS voor wijk- en gebiedsteams 2019

Sociaal Domein Fryslân (SDF) nodigt de wijk- en gebiedsteams uit voor een nieuwe reeks regionale bijeenkomsten Beschermd Wonen / ThuisPLUS. In deze bijeenkomsten gaan we in op allerlei zaken rondom Beschermd Wonen en ThuisPLUS zoals:
• het indicatietraject
• de criteria
• de verschillende producten
• de rollen van alle betrokkenen
• vragen van wijk- en gebiedsteams
• landelijke en regionale ontwikkelingen die van belang zijn voor het organiseren van Beschermd wonen en Opvang in de toekomst.

’s Middags is er tijd om jullie ervaringen uit de praktijk met ons te delen en jullie casussen te bespreken. Jullie kunnen deze casussen (geanonimiseerd) tot een week voorafgaand aan de bijeenkomst mailen naar Dineke Bos.

Programma:
09.00 uur: Inloop
09.30 uur: Beschermd Wonen en ontwikkelingen
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Bespreking casussen
16.00 uur: Einde

We hopen jullie op één van onderstaande data te ontmoeten. Graag ontvangen wij jullie aanmelding via dit aanmeldformulier.

De locaties worden regionaal geregeld en zijn nog niet allemaal bekend. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met vermelding van de betreffende locatie.

 

Datum

Regio Fryslân

Gemeenten

Locatie

donderdag 28 maart 2019

Noord Oost

Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Ameland, Schiermonnikoog

Afwijkende tijd: van 8.30-14.00 uur.

De Kruisweg, Hoofdweg 42, Damwoude

dinsdag 2 april 2019

Noord-West

Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland

Raadzaal Waadhoeke, Harlingertrekweg 18, Franeker

donderdag 4 april 2019

Zuid-West

Sudwest Fryslân, Fryske Marren

Afwijkende eindtijd: tot 15.00 uur

Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek.

donderdag 11 april 2019

Zuid

Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf

Thialf, Pim Mulierlaan 1, Heerenveen

dinsdag 16 april 2019

Oost

Smallingerland, Opsterland, Tysterkstradiel, Achtkarspelen

Karmelklooster, Burgemeester Wuiteweg 162, Drachten

dinsdag 23 april 2019

Leeuwarden

Leeuwarden

De Fabriek, James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

 

(Versie 27 maart 2019)

 

 

Gebiedsteam Harlingen

Adres

Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen
Nederland

Telefoon
Email
gebiedsteam@harlingen.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Jubbega

Adres

Ericalaan 24A (in MFC de Kompanije)
8411 VK Jubbega
Nederland

Telefoon
Email
info.toegang@heerenveen.nl