Header afbeelding

Over Regionale Inkoop

Sociaal Domein Fryslân is de samenwerkingsorganisatie van de 20 Friese gemeenten. SDF is werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Onze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten. Wij hebben een centrale rol in het netwerk van aanbieders en kopen ondersteuning effectief, efficiënt en toekomstbestendig in.

Transformatie in de zorg
"In 2018 bereiken we een transformatie in de zorg”, vertelt Sandra Scherstra, manager Sociaal Domein Fryslân. “In die nieuwe werkwijze ligt de focus op preventie en ondersteuning, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.” Eén van de uitgangspunten is dan ook: ‘Een cliënt woont thuis, tenzij…’ “De gemeenten zorgen er samen voor dat er genoeg zorgvoorzieningen zijn. Ook kiezen we voor een integrale aanpak. Een gezin dat hulp nodig heeft, heeft te maken met één aanbieder en één plan. Voor de zorgaanbieders verandert er veel. De zorgaanbieders krijgen veel meer vrijheid in het traject dat ze willen leveren. Hulp en ondersteuning wordt per traject aan de zorgaanbieder vergoed. Hoe ze willen zorgen voor het gewenste resultaat is maatwerk. Zo kunnen we naadloos aansluiten op wat degene die zorg nodig heeft wil bereiken.”

Meer over Sociaal Domein Fryslân.