Header afbeelding

Subsidie voor Friese projecten ‘Geweld hoort nergens thuis’

30 juli 2019
Afbeelding
Bericht

Sociaal Domein Fryslân is in samenwerking met de Friese gemeenten, Fier, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis tot projectvoorstellen gekomen om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Friesland van een impuls te voorzien. De subsidies voor het realiseren van twee projecten zijn toegekend door het landelijk programmateam ‘Geweld hoort nergens thuis!’.

 

Dit betekent dat wij de komende jaren in Fryslân kunnen inzetten op de volgende projecten:

  • Een tweetal pilots binnen twee Friese gemeenten of regio’s waarbij lokale MDA-tafels worden gerealiseerd voor complexe casuïstiek volgens de regionale MDA++methodiek. Door het monitoren dichter bij het gezin vorm te geven, verwachten we een grotere motivatie tot verandering binnen het gezin. Doel is om een impuls te geven aan het lokaal multidisciplinair werken.

  • Het aantal her-meldingen binnen een jaar bij Veilig Thuis is hoog. Middels een onderzoek willen we in kaart brengen welke risico- en beschermende factoren van belang zijn bij her-meldingen. Doel is het aantal her-meldingen significant terug te brengen.

Met behulp van deze projecten willen wij het verschil maken. Doel is de werkwijze en infrastructuur rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties verder te verbeteren, zodat de veiligheid van onze Friese kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen blijvend wordt hersteld en geweld in de toekomst wordt voorkomen.

 

Voor meer informatie over de projecten kunt u zich wenden tot:

-           Herman Spoelstra (herman.spoelstra@sdfryslan.nl)

-           Nick de Jong (nick.dejong@sdfryslan.nl).

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding