Header afbeelding

Friesland start met Expertise team Beschermd Wonen

11 juli 2019
Afbeelding
Bericht

Door de inzet van een expertiseteam wil Friesland de tekorten binnen Beschermd Wonen (in 2018 tot 5 miljoen euro gestegen) terug gaan brengen. Dit expertiseteam, dat valt onder Sociaal Domein Fryslân, bestaat uit een zevental experts uit verschillende wijk- en gebiedsteams en zal inhoudelijk beoordelen of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Wonen of ThuisPlus (Beschermd Wonen thuis). Het doel is dat er (weer) een betere grip komt op de toegang tot Beschermd Wonen en daarmee op de kosten.

Het expertiseteam zal 1 september in Friesland starten en is vandaag bij elkaar gekomen voor een officieel kick-off moment. Daarbij hebben de leden met elkaar kennis gemaakt en zijn de eerste voorbereidingen van start gegaan.

Naast de inzet van dit team gaan de Friese bestuurders in september ook gezamenlijk in gesprek met alle gecontracteerde zorgaanbieders. Doel daarvan is om te kijken naar de mogelijkheden bij zorgaanbieders om de kosten naar beneden te krijgen.

Positief nieuws is dat het Ministerie van VWS onlangs heeft besloten om de middelen voor Beschermd Wonen per 2021 nog niet her te verdelen over alle gemeenten. Hierdoor wordt het budget voor Friesland tot met 2021 nog niet gekort.

Lees hier meer over de werkwijze van het Regionaal Expertise team Beschermd Wonen.

(Versie 16 juli 2019)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding