Header afbeelding

Impressie raadsinformatiebijeenkomsten over aanpak Personen met Verward Gedrag en de nieuwe Wet Verplichte GGZ

13 mei 2019
Afbeelding
Bericht

In april zijn vier regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd om gemeenteraadsleden in Friesland bij te praten over de ontwikkelingen rond de aanpak Personen met Verward Gedrag en de nieuwe Wet Verplichte GGZ. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en de aanwezig raadsleden waren bijzonder geïnteresseerd in beide onderwerpen. Ook was er veel waardering voor de inzet om beide onderwerpen zoveel mogelijk als gemeenten gezamenlijk op te pakken.


In de toelichting op aanpak Personen met Verward Gedrag is uitgebreid aandacht besteed aan de succesvolle pilots Triage, Beoordeling en Passend Vervoer (de Rapid Responder GGZ, artikelfilmpje) en het ACT team voor dak- en thuislozen met meervoudige problematiek. Naast successen is ook aandacht besteed aan taaiere onderwerpen zoals onconventioneel wonen. Er is een doorkijk gegeven naar wat er in 2019 en 2020 nog allemaal gaat gebeuren in het programma.

De toelichting op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), die op 1 januari 2020 in werking treedt, werd gedaan door GGZ Friesland. De wet regelt dat mensen passende zorg ontvangen wanneer verplichte zorg in de GGZ noodzakelijk is. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat het mogelijk wordt om op grond van signalen van familie en naasten verplichte zorg aan te vragen voor mensen met psychiatrische problematiek. Gemeenten krijgen zowel in de voorbereiding van de zorgmachtiging als bij het nemen van een crisismaatregel een belangrijke rol. De raadleden hadden veel vragen, waaronder over privacy en rol van de eigen sociale wijk- en gebiedsteam. Bij elke bijeenkomst was een psychiater van GGZ Friesland aanwezig die ook uit eigen ervaring met patiënten kon vertellen over de impact van de nieuwe wet.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding