Header afbeelding

In gesprek met aanbieders en toezichthouders over intramuraal Beschermd Wonen

14 maart 2019
Afbeelding
Bericht

Op 14 maart 2019 organiseerde Sociaal Domein Fryslân een zogeheten ontwikkeltafel. Met aanbieders en toezichthouders ging SDF in gesprek over de uitvoering van het 24-uurs toezicht binnen Beschermd Wonen en de niveaus van medewerkers die de begeleiding bieden. Een aantal aanbieders lichtte toe hoe zij de uitvoering van Beschermd Wonen in de praktijk brengen en waarom. Gezamenlijk is gekeken hoe we de uitvoering eenduidiger kunnen organiseren. Hiermee wordt weer een belangrijke stap gezet in de verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding