Header afbeelding

Start gemeentelijke kick-off actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling in Fryslân!

22 november 2018
Afbeelding
Bericht

Sociaal Domein Fryslân organiseerde vandaag, 22 november 2018, voor gemeenten een startbijeenkomst om het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ uit te rollen in Fryslân. Beleidsmedewerkers van Friese gemeenten gingen met elkaar in gesprek over de speerpunten zij belangrijk vinden voor Fryslân in de strijd tegen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Projectleider Herman Spoelstra (SDF): "Ieder jaar worden in Nederland 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld en 119.000 kinderen mishandeld. Hier kunnen wij niet van weg kijken. Om dit geweld tegen te gaan is het belangrijk dat deze situaties eerder in beeld komen, dat de veiligheid in gezinssituaties duurzaam wordt hersteld en wij extra aandacht hebben voor specifieke groepen. Vandaag is een voortvarende start gemaakt met het project. Door samenwerking tussen gemeenten kunnen we onze ambities waarmaken en samen het verschil maken in Fryslân!"
In 2019 zullen in het kader van het project regionale bijeenkomsten volgen voor stakeholders en cliëntvertegenwoordigers. De uitvoering van het actieprogramma duurt tot en met 2021.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding