Header afbeelding

Pilot Out come-indicatoren van start!

6 juni 2018
Afbeelding
Bericht

Met de inkoop voor beschermd wonen en jeugd voor 2018 hebben we als regio Fryslân afgesproken meer te gaan sturen op resultaten. Heeft de ingezette en ingekochte zorg daadwerkelijk bijgedragen aan het herstel en de zelfredzaamheid van de cliënt? Om daar inzicht in te krijgen hebben we bepaalde gegevens nodig van aanbieders. En wel op zo’n manier dat dit niet leidt tot een lastenverzwaring voor de aanbieders. Samen met een regionale ambtelijke werkgroep is daarom gekozen om drie outcome-indicatoren op te halen bij aanbieders. Dit zijn:

  1. doelrealisatie
  2. cliënttevredenheid
  3. uitval

Voor het ophalen van deze outcome-indicatoren en het anoniem verwerken van de data in een dashboard is het noodzakelijk een Trusted Third Party (onafhankelijke derde partij) aan te stellen. Aanbieders hoeven daar niet apart een systeem voor aan te schaffen. Er wordt aangesloten bij de kwaliteitssystemen die aanbieders al gebruiken. Zowel aanbieders als gemeenten kunnen in de dashboard hun eigen gegevens inzien. Het gaat niet om cliëntgebonden gegevens, maar om rapportages. Deze biedt aanbieders informatie voor hun eigen kwaliteitscyclus en biedt gemeenten inzicht in de resultaten en informatie voor het contact met de zorgaanbieders. De gegevens zullen in perspectief moeten worden bekeken en moeten altijd gerelateerd aan het type zorg en ondersteuning.

Inmiddels is de TTP gegund. Dit is InfitCare geworden. Zij hebben veel ervaring met het inzichtelijk maken van de uitkomsten van de zorg voor meer dan 70 instellingen en ziekenhuizen en ook voor Stichting Vrijgevestigden ROM’men (SVR) voor meer dan 4.000 vrijgevestigde psychologen en psychiaters. Het projectteam van InfinitCare bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Han Laarhuis, projectleider (zie foto)
  • Johan Kerssies, verantwoordelijk voor de technische oplevering van het Gemeenteportaal voor SDF, gemeenten en aanbieders waarin deze gegevens kunnen inzien
  • Peter-Paul Laarhuis, verantwoordelijk voor de contractering met en support van zorgaanbieders

Deze werkgroep bepaalt samen met de TTP- er de definitie van de outcome- indicatoren, hoe de informatie op te halen en hoe de informatie te duiden.

Het doel is om in 2018 de pilot te draaien met 25 zorgaanbieders, een mix van zowel Jeugd- als Beschermd Wonen aanbieders en zowel kleine als grote aanbieders. Het uiteindelijke doel is om alle gecontracteerde aanbieders voor Jeugd en Beschermd Wonen/ThuisPLUS aan te laten sluiten in het eerste kwartaal 2019.

 

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding