Header afbeelding

Officiële uitreiking brochure Hoofd- en Onderaannemerschap

7 juni 2018
Afbeelding
Bericht

Weet u wat de nieuwe samenwerking tussen hoofd- en onderaannemers in de Jeugdzorg voor u als zorgaanbieder inhoudt? Wie krijgt welke rol en welke afspraken zijn daarvoor nodig? De antwoorden vindt u in de nieuwe brochure 'Hoofd- en Onderaannemerschap voor aanbieders jeugdhulp in Friesland'.

Wethouder centrumgemeente Leeuwarden Hilde Tjeerdema, ontving op 7 juni 2018 het eerste exemplaar van Sandra Scherstra, manager Sociaal Domein Fryslân.

U kunt de brochure downloaden of aanvragen via dit formulier.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding