Header afbeelding
Gemeente

Wijk- en Gebiedsteams

Wijk- en gebiedsteams en de Gecertificeerde instellingen bieden hulp en ondersteuning aan de inwoners van hun gemeente. Het team kan iemand helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen, die te maken hebben met sociale zaken en die dus horen bij de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).


Wijk- en gebiedsteams zijn er voor alle inwoners van een gemeente. Op deze pagina vinkt u aan in welke gemeente u het Wijk- of gebiedsteam zoekt.

Teams Opvoeden en opgroeien

Adres

Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
Nederland

Telefoon
Email
gemeente@heerenveen.nl

Wijkteam Joure (Zorg en Participatie)

Adres

Herema state 1
8501 AA Joure
Nederland

Telefoon
Email
swt-joure@defryskemarren.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Jubbega

Adres

Ericalaan 24A (in MFC de Kompanije)
8411 VK Jubbega
Nederland

Telefoon
Email
info.toegang@heerenveen.nl

Gebiedsteam Buitengebied

Adres

De Wymerts 7
8701 WT Bolsward
Nederland

Telefoon
Email
gebiedsteambuitengebiedswf@sudwestfryslan.nl