Header afbeelding

Verhuizing per 3 februari 2020

1 februari 2020
Afbeelding
Bericht

Sociaal Domein Fryslân verhuist op 3 februari 2020 naar een nieuwe werkplek. SDF heeft het afgelopen jaar veel extra taken gekregen. Denk hierbij aan het Experteam Beschermd Wonen, advisering Regionaal Expertiseteam Jeugd, het Actieplan 'Geweld hoort nergens thuis', projectteam 'Perspectief op werk' en het extra werk door de verdubbeling van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders de afgelopen twee jaar. Hierdoor is de bemensing van SDF gegroeid naar ruim 40 personen terwijl op de huidige locatie van het gemeentehuis in Leeuwarden 18 werkplekken beschikbaar zijn. We hopen dat de verhuizing onze medewerkers een beter werkklimaat biedt.

Nieuw bezoekadres van Sociaal Domein Fryslân is:
Gebouw Z, Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden

De andere contactgegevens zijn ongewijzigd:
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Telefoon SDF algemeen: 058-2338388
Telefoon SDF contractmanagement: 058-7512902
E-mailadres SDF algemeen: secretariaat@sdfryslan.nl
E-mailadres SDF / contractmanagement: contractmanagement@sdfryslan.nl

Mocht de telefoonverbinding in februari niet meteen goed functioneren, dan kunt u ons ook bereiken via het callcenter van gemeente Leeuwarden, telefoonnummer 14058.  
 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding