Header afbeelding

Friese wethouders akkoord met Actieplan: ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’ 

27 november 2019
Afbeelding
Bericht

Vanuit het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ presenteert SDF het actieplan: ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Het plan is tot stand gekomen op basis van input van Friese gemeenten, ketenpartners en cliënten- en adviesraden. Met dit meerjarig actieplan geven we een impuls aan de Friese aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Friese gemeenten en ketenpartners werken samen om de doelstellingen uit dit actieplan te realiseren. Met als gemeenschappelijk doel: samen een stevige basis voor een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te creëren. ‘Alleen samen zijn we in staat om een verschil te maken!’, aldus projectleider Herman Spoelstra.

Multi- en interdisciplinair samenwerken is de voor de actielijnen in het actieplan:

  • Actielijn 1: Eerder en beter in beeld
  • Actielijn 2: Duurzaam herstel van veiligheid
  • Actielijn 3: Specifieke doelgroepen.

De volgende deelprojecten zijn al gestart:

  • Realiseren van MDA-lokaal tafels voor complexe casuïstiek volgens de MDA++ methodiek
  • Onderzoek wordt gedaan naar her-meldingen bij Veilig Thuis.

Contactpersonen Fries actieplan:


 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding