Header afbeelding

Ondertekening Actieprogramma Weer Thuis - 23 september 2019

7 oktober 2019
Afbeelding
Bericht

Op 23 september 2019 hebben de bestuurlijk afgevaardigden van Friese gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties een overeenkomst getekend voor deelname aan het Actieprogramma Weer Thuis.

Het doel is de uitstroom uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te bevorderen door:

  •  de behoefte aan woon- zorgarrangementen voor uitstromers uit MO en BW in de komende jaren in beeld te brengen
  • het maken van afspraken om voldoende, passende en (tijdig) toegankelijke woon-zorgarrangementen voor deze groep te realiseren
  • overeenstemming over spreiding, diversiteit en innovatie van woon-zorgarrangementen
  • afspraken over toegang, doorstroming en uitstroom
  • de gemaakte afspraken en het plan te laten landen in een convenant.

Deze aanpak moet zorgen voor een gelijk speelveld voor aanbieders van wonen en zorg en gelijke randvoorwaarden voor uitstromende mensen uit BW en MO. Het komende jaar gaan de betrokken partijen met het Actieprogramma aan de slag. Ook zullen er een aantal brede werksessie voor betrokken partijen worden georganiseerd.

Op de foto (vlnr):
Wethouder Hein Kuiken, Bas van Mierlo (Zienn), wethouder Herwil van Gelder, Erwin van Leeuwen (Projectleider Actieprogramma Weer Thuis), Rein Swart (voorzitter Vereniging Friese Woningcorporaties), Renate Harkema (Leger des Heils).

(Versie 7 oktober 2019)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding