Header afbeelding

Geactualiseerde handreiking ‘Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis Friesland en Gebiedsteams’ 

7 oktober 2019
Afbeelding
Bericht

Begin 2017 zijn regionale samenwerkingsafspraken opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling bij het zicht op veiligheid. De handreiking is geschreven voor de medewerkers van gebiedsteams en medewerkers van Veilig Thuis Friesland en heeft als doel een nadere concretisering van de samenwerkingsafspraken en deze eenduidig voor de hele provincie vast te leggen. 

Naar aanleiding van de invoering van de aangescherpte meldcode ingaande 1 januari 2019 en het landelijk Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 is de handreiking geactualiseerd. De handreiking betreft zowel huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling. 

De geactualiseerde versie is in samenwerking met Veilig Thuis, gemeenten en wijkteams tot stand gekomen en kan online geraadpleegd worden via deze link.

(Versie 7 oktober 2019)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding