Header afbeelding

Inspiratietafel Jeugd - 17 oktober 2019

4 september 2019
Afbeelding
Bericht

Hou meer tijd over voor het leveren van Jeugdhulp

Sociaal Domein Fryslân nodigt u uit voor een inspiratietafel vàn zorgaanbieders vóór zorgaanbieders Specialistische Jeugdhulp.

Datum: donderdag 17 oktober 2019
Tijd: 15.30 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 15.00 uur
Locatie: De Fabriek, James Wattstraat 4, Leeuwarden
Doelgroep: hulpverleners en administratief medewerkers binnen de specialistische jeugdhulp

Meer ruimte en minder papier. Dat hebt u als professional nodig om kinderen/jongeren en ouders goed te helpen.

Om de last van administratie bij professionals en cliënten terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren, werken zorgaanbieders daarom aan tal van initiatieven om administratie lasten te verminderen en de werklust te verhogen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat minder administratieve lasten gelijk staat aan meer tijd voor de zorg.

Tijdens de inspiratietafel worden door zorgaanbieders een aantal praktijkvoorbeelden getoond waarbij administratieve lasten zijn verminderd. Deze voorbeelden kunnen u inspireren om in uw organisatie toe te passen. De inspiratietafel is bedoeld voor zowel hulpverleners als administratieve medewerkers binnen de specialistische jeugdhulp.

De inspiratietafel wordt voorbereid door Accare, Jeugdhulp Friesland, Wille Speciale Kinderopvang en Sociaal Domein Fryslân.

(Versie 17 oktober 2019)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding