Header afbeelding

Bijeenkomst 'Geweld hoort nergens thuis' in Fryslân op 11 april 2019

10 april 2019
Afbeelding
Bericht

Advies- en cliëntenraden in gesprek over speerpunten project ‘Geweld hoort nergens thuis’ in Fryslân

Sociaal Domein Fryslân organiseerde op 11 april 2019 een bijeenkomst voor advies- en cliëntenraden over het landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Leden van diverse advies- en cliëntenraden zijn met elkaar in gesprek gegaan over welke speerpunten zij belangrijk vinden in de strijd tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties in Fryslân. In een eerder stadium van het project zijn vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd voor de Friese gemeenten en ketenpartners. Op deze wijze wordt getracht te komen tot een breed gedragen en effectief actieplan.

Projectleider Herman Spoelstra: "Om geweld in afhankelijkheidsrelaties tegen te gaan is het belangrijk dat deze situaties eerder in beeld komen, dat de veiligheid in gezinssituaties duurzaam wordt hersteld en wij extra aandacht hebben voor specifieke groepen. Om onze ambities waar te kunnen maken is het van groot belang om de kennis van cliënt- en adviesraden te benutten!"

Lees hier een impressie van de bijeenkomst...

(Versie 29 april 2019)

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding