Header afbeelding

Training 'Voorkomen van verwardheid'

20 maart 2019
Afbeelding
Bericht

‘Verwardheid Voorbij’ is een project van MEE Friesland voor een aanpak rond mensen met verward gedrag waarbij sprake is, of kan zijn, van een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS) of niet aangeboren hersenletsel (NAH). In dit project werken MEE Friesland, GGZ Friesland, Stichting Aanzet en Sociaal Domein Fryslân samen.

In het kader van het project maken we de Hulpkaart beschikbaar in de provincie Friesland. Met de NHL Stenden Hogeschool is een creatief traject opgestart om een herkenningsrecept te introduceren voor de omgeving rondom een persoon die (tijdelijk) de grip dreigt te verliezen op zijn leven. Het derde onderdeel van het project is de training 'Voorkomen van verwardheid'.

De training is gericht op snellere herkenning van èn betere ondersteuning rondom de doelgroep verwarde personen met (mogelijk) LVB, ASS of NAH. Herkenning is essentieel in de vroegtijdige signalering van risico’s op verward en overlastgevend gedrag. Daarnaast zal een vroege signalering bijdragen aan passende zorg en ondersteuning voor deze mensen.

De training wordt tot eind 2019 kosteloos aangeboden aan groepen tot 14 personen en is bedoeld voor professionals die in hun dagelijks werk met deze mensen te maken hebben. Voor de gemeenten zijn dit bijvoorbeeld de medewerkers in de sociale wijk- en gebiedsteams, handhaving en publieke zaken.

Als uw team of organisatie deze training wil volgen neem dan contact met Johan Vlasma of Karlein van der Velde van MEE Friesland:

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding