Header afbeelding

Nieuwe afwegingskaders wet Meldcode bekend - training en voorlichting

29 augustus 2018
Afbeelding
Bericht

Vanaf 2019 vindt een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling plaats. Op 2 juli 2018 hebben de beroepsgroepen die werken met de meldcode hun afwegingskaders aangeboden aan minister De Jonge. De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk. Hiermee kunnen beroepskrachten afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Het expertisecentrum Bescherming en Veiligheid gaat extra voorlichtingen en training geven over de verbeterde meldcode en het afwegingskader.   

Belangrijke en cruciale rol voor professionals

Het doel van de verbeterde meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld hebben, sneller kunnen helpen en de veiligheid over langere tijd beter kunnen monitoren.  Minister De Jonge: ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.’ Ook de werkwijze van Veilig Thuis gaat veranderen. Zij krijgt een radarfunctie. Daarom is het belangrijk om vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd te melden bij Veilig Thuis. In de training en voorlichtingsbijeenkomsten krijgt u informatie over de werkwijze en radarfunctie.  

 

Verplicht vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn beroepskrachten in de gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en het onderwijs verplicht met de verbeterde meldcode te werken. Tot 1 januari kunnen zij daarmee ervaring opdoen. Organisaties kunnen zich tot 1 januari voorbereiden op de nieuwe werkwijze.

 

Voorlichting en Training

Voorlichting afwegingskader en meldcode

1 oktober 15.30 uur tot 17.00 uur of op                                                                       

26 november 15.30 uur tot 17.00 uur                                                                       

Kosten: € 25,-

 

Training Signaleren Huiselijk Geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling  Meldcode en afwegingskader

15 november  9.00 uur tot 12.30 uur                                                                   

Kosten: € 90,- (inclusief reader)

 

Locatie: Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid, Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden

 

Opgave

Je kunt je aanmelding voor een training door een mail te sturen naar expertisecentrum@regiecentrumbv.nl . Vermeld de datum van de training, jouw functie en de naam van de organisatie waarvoor je werk,  jouw contactgegevens en de adresgegevens voor de factuur. Er is plaats voor 12-14 deelnemers. De training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.

 

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Expertisecentrum!  Je kunt bellen met Amerins Dikken (06 484 697 21) of Anna Maat ( 06 134 21 837) en mailen naar expertisecentrum@regiecentrumbv.nl 

 

Kijk voor meer informatie ook op www.regiecentrumbv.nl of op facebook.com/veiligthuisfriesland

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding